Kanunlar

2709 Sayılı T.C. Anayasası4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu5049 sayılı Çocukların Korunması Ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun5187 Sayılı Basın Kanunu1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu5393 Sayılı Belediye Kanunu5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu5898 Sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun5253 Sayılı Dernekler Kanunu4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun6518 Sayılı Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun6660 Sayılı Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidal Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu2684 Sayılı İlköğretim Ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma Ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun5717 Sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön Ve Kapsamına Dair Kanun2841 Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma - Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur - Yazar Duruma Getirilmesi Veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim- Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun1606 Sayılı BAZI DERNEK VE KURUMLARIN BAZI VERGİLERDEN, BÜTÜN HARÇ VE RESİMLERDEN MUAF TUTULMASINA İLİŞKİN KANUN17 Kasım 2011 tarih ve 28115 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu(Mülga)