Saha İzleme Çalışmalarımız Devam Ediyor

31 Temmuz 2018Paylaş
a-A+

Saha İzleme Çalışmalarımız Devam Ediyor

Genel Müdürlüğümüz tarafından çocuk hizmetlerine yönelik ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi, personele rehberlik yapılması ve yeni çalışmalara ilişkin önerilerin tespit edilmesi amacıyla yapılan saha incelemeleri, uygulamaların denetlendiği ikinci tur ziyaretlerle devam ediyor. 

Çocuk hizmetlerinin izlenmesi ve geliştirilmesi için başlatılan çalışmalar, Genel Müdürlüğümüzde farklı alanlarda görev yapan Daire Başkanlarının liderliğinde oluşturulan ekipler tarafından sürdürülüyor.

Rehberlik ve Denetim

Multidisipliner bir yaklaşımla kurulan ekipler, daha önce 81 ilimizdeki bütün kuruşlarımızı içeren incelemelerde bulunmuştu. Aynı ekipler tarafından 81 ilimizdeki kuruluşlarda ikinci kez yapılan incelemelerde daha önce yapılması planlanan çalışmaların hayata geçirilmesine ilişkin denetimler ve rehberlik çalışmaları yapılıyor.

Bütün Kuruluşlara Ziyaret

Bakanlık merkez ve taşra birimleri arasında koordinasyonun artırılmasına da katkı sağlayan saha izleme çalışmaları kapsamında; Bakanlığımız İl Müdürlükleri ve çocuklarla ilgili tüm hizmet birimlerin yanı sıra, özel kreşler ve sosyal hizmet merkezleri de ziyaret ediliyor. Saha incelemesini gerçekleştiren ekipler, bulunulan ildeki Bakanlığımız il müdürü, il müdür yardımcıları, sosyal hizmet merkezi müdürleri, meslek elemanları, bakım personeli ve çocuklar ile görüşmeler yapıyor.

Sosyal Politikaların Sahaya Yansıması Araştırılıyor

Bugüne kadar yapılan saha incelemeleri çerçevesinde illerde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda il yöneticileri ve çocuk alanında çalışan görevlilerin de katılımıyla odak grup toplantısı yapılarak il değerlendirme raporları hazırlandı.

Alanda çalışanlar tarafından da olumlu karşılanan saha ziyaretleri kapsamında sorunların çözümüne yerinde rehberlik edilirken, Bakanlığın politika öncelikleri hakkında çalışanlarda farkındalık oluşturmaya yönelik çok yönlü istişareler yapıldı. Yürütülen hizmetlere ilişkin sahada çalışanlar tarafından dile getirilen talep ve öneriler kayda geçirilerek, kuruluşlarımızda korunma ve bakım altında bulunan çocuklarla da görüşmelerin yapıldığı ziyaretlerde, çocuklardan alınan geri bildirimler raporlandı.

Sahadan Alınan Çıktılar Değerlendirildi

Bugüne kadar yapılan saha izleme ve rehberlik çalışmaları kapsamında 2017 yılında 81, 2018 yılında ise 42 il ziyaret edildi. 405 kuruluş yerinde incelendi. Ekiplerimiz bu süre zarfında illerde bulunan  çocuk evlerini ziyaret etti. 

 Yine saha incelemeleri sonucunda belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının çocuk alanında çalışan personeline yönelik mahremiyet eğitim modülü hazırlanarak, 3825 kişiye eğitim verildi. 25 ilde Çocuk Bakım Kuruluşlarında görevli 6.315 personele çalışma alanlarıyla ilgili uzman ekipler tarafından yerinde  eğitimler verildi.

Çocuk alanında görev yapan personelin iş gücü ve kapasitesini arttırmaya yönelik yönelik hizmet içi eğitimlerden Çocuk evleri siteleri, Çocuk koruma ilk müdahale ve değerlendirme birimleri, bakım sonrası rehberlik birimlerinde görevli 1100 personel yaralandı.

Rehberlik ve denetimler sonucunda tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçirilen Nesiller Buluşuyor projesi ile gerçekleştirilen 309 etkinlikte 5.214 çocuğumuz ile  4.519 yaşlımız bir araya geldi.

Geçtiğimiz yıldan bu yana düzenli olarak ve belli bir sistematik çerçevesinde yapılan saha ziyaretlerinden alınan geri bildirimlerin ışığında çocuk bakım kuruluşlarında çalışan çocuklara yönelik istismar ile mücadele rehber kitapçığı yayınlandı.

Çalışmalarda çocuk bakım kuruluşlarından atıl durumda olanlar belirlenerek kapasite ve ihtisas alanlarına yönelik yeniden düzenleme yapıldı.

Geçtiğimiz yıl içinde yapılan saha incelemelerinden elde edilen bilgilerin raporlanarak, tespiti yapılan konularda il müdürlüklerine talimatlar verildi. 

Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilimizdeki kuruluşlarımızda halen sürdürülen saha incelemelerinde, daha önce tespit edilen konulara ilişkin hayata geçirilen çalışmalar denetlenecek. 

İl Müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarda yaşanan sorunların tespit edilerek yerinde izlemesi ve rehberlik yapılması amacıyla gerçekleştirilen saha izleme çalışmalarıyla,  Bakanlıkta belirlenen politikaların sahaya nasıl yansıdığının da anlaşılması hedefleniyor.

Her ile ikinci kez yapılacak saha izleme, değerlendirme ve rehberlik çalışmalarının ekim ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.