Refakatsiz Sığınmacı Çocuklara Yönelik Anka Çocuk Destek Programı Uygulayıcı Eğitimi Başladı

5 Aralık 2018Paylaş
a-A+
Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ve UNICEF iş birliği ile organize edilen Anka Psiko-Sosyal Çocuk Destek Programının Refakatsiz-Sığınmacı Çocuklara yönelik uyarlama çalıştayları sonucunda planlan eğitim programı Antalya’da başladı.

3 gün sürecek programda daha önce yapılan iki çalıştaydan elde edilen çıktılar sonucunda belirlenen başlıklar ele alınacak,  Katılımcılara  Anka Psiko-Sosyal Çocuk Destek Programda yer alan “bireysel risk değerlendirmesi”, “destekleyici ortamın bileşenleri”, “grup çalışmaları”, “bireysel danışmanlık”, “aile çalışmaları”, “destekleyici personel için yaklaşım ilkeleri” ve “krize müdahalede kurumsal yaklaşım”  bileşenleri hakkında eğitim verilecek. Ayrıca Programın içeriğinde İngilizce, Arapça ve Farsça dillerinde Bağımlılık, Beslenme, Sorun Çözme, İletişim Becerileri, Günlük Yaşam Becerileri gibi modüller yer alacak.

Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatından 100 personelin katıldığı  eğitime ilişkin giderler projenin finansörü olan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından karşılanacak.

Refakatsiz-Sığınmacı Çocuklar İçin Uyarlama Çalıştayları
Anka Bireyselleştirilmiş Psiko-Sosyal Çocuk Destek Programı’nın Refakatsiz Sığınmacı Çocuklara yönelik uyarlanması çalıştayının ilki geçtiğimiz nisan ayında Ankara’da yapılmıştı. İlk çalıştayda belirlenen modüller kuruluşlara gönderilerek pilot uygulama yapılmış, İstanbul’da  gerçekleştirilen ikinci  çalıştayta daha önce yapılan çalışmalardan elde edilen  çıktılar ve kuruluşlardan alınan geri bildirimler ışığında  modüller üzerinde tekrar çalışılmıştı. Çalıştaya kuruluşlarımızda görev yapan meslek elemanı ve idareciler ile Bakanlık Uzmanları ve akademisyenlerden oluşan bir çalışma grubu katılmıştı.

İhtisaslaşmış 10 Çocuk Destek Merkezi
Bilindiği gibi, ülkemize kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın giriş yapan refakatsiz çocuklar ile ailesinden ayrı düşmüş çocuklar Genel Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınıyor. Refakatsiz çocuklara hizmet vermek üzere ihtisaslaşmış 10 Çocuk Destek Merkezinde göç sürecinde veya göç sonrasında ailesinden ayrı düşmüş çocukların aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla ailelerinin takibi ve aile birleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Haberin Fotoğrafları