Kreş Odak Toplantısı Başladı

25 Şubat 2019Paylaş
a-A+

Bakanlığımıza bağlı açılan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin geliştirilmesi, kalitenin yükseltilmesi ve iller arasında uygulama birliğinin sağlaması amacıyla gerçekleştirilen kreş odak toplantısı Ankara’da başladı.

Genel Müdürümüz Dr. Selahattin Güven’in açılış konuşması ile başlayan toplantıya Genel Müdürlüğümüzden idareciler ve konuyla ilgili görev yapan personel ile 27 ilde kreş birimlerinde görev yapan çalışanlar katıldı.

Açılışta konuşan Genel Müdürümüz Güven, Bakanlığımıza bağlı özel kuruluşların kalitesinin yükseltilmesinin önemine değinerek iller arasında uygulama birliğinin hizmet bütünlüğünü sağlayacağını söyledi. Genel Müdürümüz şöyle devam etti: ”Bildiğiniz gibi bu toplantıyı özel kuruluşların mevzuat hükümleri doğrultusunda geliştirilmesi, kuruluşlar arasında uygulama birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi için gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda, hizmetin daha etkin ve verimli olması, mevcut sorunların çözüme kavuşturulması ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. Düzenlediğimiz bu eğitim programı ile özel kuruluşların açılış, işleyiş ve denetimlerinde ortak bir yol izlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşması gibi hususlara yardımcı olacağını düşünüyoruz.”

İllerden beklentileri de dile getiren Genel Müdürümüz, istatistiki verilerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde tutulması ve istendiğinde iletilmesinin çalışmaların kalitesini ve şeffaflığını artıracağını söyledi. Genel Müdürümüz Güven, çalışmaların mevzuat çerçevesinde yürütülmesinin hizmet bütünlüğü ve kalitesini artıracağını hatırlatarak, Mahremiyet Eğitimlerinin tüm kuruluşlarda personele ve velilere verilmesinin önemli olduğunu söyledi.

12 Eğitici İl
Dört gün sürecek programda eğitime katılanlar arasından şeçilen12 il daha sonraki süreçte bölgeleriyle eşleştirilen illerin kreş personeline almış oldukları eğitimi aktaracak. Eğitimlerle Türkiye genelinde özel kuruluş işleyişlerine ilişkin uygulama birliğinin sağlanması planlanıyor.   

Özel Kuruluşlar
Bilindiği gibi Bakanlığımıza bağlı Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerine ilişkin iş ve işlemler “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında genel müdürlüğümüz tarafından gerçekleştiriliyor. Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren 2447 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulübü 167.746 kapasite ile hizmet veriyor. Bu kuruluşlarda 2.870 öğrenci ücretsiz kontenjandan yararlandırılıyor. 

Haberin Fotoğrafları