Genel Müdürümüz Güven “Uzmanların Gözünden Çocuk İstismarının Önlenmesi” Konulu Panele Katıldı

Genel Müdürümüz Dr. Selahattin Güven, SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Direktörlüğü tarafından düzenlenen panele katıldı. “Uzmanların Gözünden Çocuk İstismarın Önlenmesi” konulu panelde; Çocuk İstismarına Yönelik Uygulanan Politikalar, Çocuk İstismarının Psikolojik ve Rehabilitasyon Süreci ile TCK’da Çocuğun Cinsel Dokunulmazlığı başlıkları ele alındı. Atilla Arkan’ın  moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Genel Müdürümüzün yanı sıra Fatma Sümer ve Tuba Karacan konuşmacı olarak yer aldı.

Başlıca Nedenler
Panele Bakanlığımızı temsilen katılan Genel Müdürümüz;  cinsel istismarın ana nedenleri hakkında bilgi verdiği konuşmasında; alkol ve uyuşturucu bağımlısı ebeveyn, çocukluğunda mağduriyet yaşamış ebeveyn, aile içi şiddet ve parçalanmış aile,  ailede ruhsal hastalığı olan birey ve online ortamların başlıca  cinsel istismar nedeni olduğunu kaydetti. 
Alo 183 Sosyal Destek Hattı Cinsel istismar durumlarında ihbarlar alındığını belirten Güven, gerekli müdahalelerin anında yapıldığını söyledi.

Alanda Hizmet Veren Kuruluşlar
Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) hakkında bilgi veren Güven; ÇİM’lerin Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler/kurumlar bünyesinde kurulan, cinsel istismara uğramış olma şüphesi altındaki çocukların ifade alma, adli muayene ve diğer soruşturma işlemlerini tek bir elden yürüten merkezler olduğunu anlattı. Bu merkezlerde Bakanlığımız adına da personelin görev yaptığını kaydeden Güven, vakalarla ilgili gerekli müdahale ve takip işlemleri yapıldığını söyledi.

Bakanlığımız bünyesinde hizmet veren ÇODEM’lerde, korunma ve bakım altında bulunan çocuklara ve ailelerine yönelik psikososyal destek ve müdahaleyi içeren Anka Çocuk Destek Programı uygulandığını söyleyen Güven,  bu merkezlerin, çocukların mağduriyet türü ile yaş grupları ve cinsiyetlerine göre ihtisaslaştırıldığı bilgisini verdi.

Koruyucu Önleyici Çalışmalar
Bakanlığımızın cinsel istismarın önlenmesine yönelik çalışmalara büyük önem verdiğini belirten Güven, çocukları ailelerinin yanında destekleyen SED Hizmetinin Etkinliğinin Arttırılması için Okul Destek Projesinin hayata geçirildiğini ve bu sayede SED hizmetinden yararlanan çocukların akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle desteklendiğini ifade etti.

Koruyucu önleyici hizmetler bağlamında yürütülen çalışmalara hız verildiğini belirten Genel Müdürümüz internet dünyasının taşıdığı risklerin önlenmesi amacıyla  “Sosyal Medya Çalışma Grubu” kurulduğunu ifade etti. Bu çalışma grubu ile çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesi ve önleyici çalışmalar yapılmasının amaçlandığını belirten Güven, Bu kapsamda “Çocukların İnternetin Risklerinden Korunması” adı altında kampanya düzenlendiğini ve çalışmalar sonucu tespit edilen, uygun olmayan içeriklerin BTK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bildirildiğini söyledi.

Genel Müdürümüz Güven şöyle devam etti:  “Yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların korunması ilkesini gözeterek, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizilerin teşvik edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere RTÜK ve Bakanlığımız işbirliğinde çalışmalar yürütülmektedir.

Kamu kurumlarına bağlı yatılı kuruluşlarda kalan çocukların yönelik hizmetlerin koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında her türlü şiddetten korunması amacıyla kamu kurumlarına bağlı yatılı kuruluşlarda görevli personellere yönelik eğitimler düzenlenmektedir. 17 ilde 2390 personel eğitim aldı.

Mobil ekipler tarafından çocukların yoğun olarak çalıştırıldığı/dilendirildiği bölgelerde alan taramaları yapılmaktadır. 117 mobil ekip 6923 çocuğa ulaşıldı.

Ülke genelinde 0-6 yaş grubu çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyecek içerikteki kitaplardan korunması ve ailelere uygun içerikli kitap seçimi konusunda rehberlik edilmesi amacıyla çocuklara yönelik basılı eserlerin içerik yönünden incelenmekte ve uygun içerikli kitap listesi oluşturulmaktadır. 105 kitap değerlendirildi."

Bakanlığımızın çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini desteklemeye yönelik koruyucu ve önleyici faaliyetleri daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Güven, çocukların gelişim dönemleri ve sorun alanlarına ilişkin; eğitici, farkındalık oluşturucu ve yönlendirici bilgiler içeren web portalı ve mobil uygulamanın hazırlandığını söyledi.


Sonraki Sayfa: ''Çocuklarımızın her birinin çok iyi bir eğitim alması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Önceki Sayfa : Halter Şampiyonu Sporcularımız Genel Müdürümüzü Ziyaret Etti