Genel Müdürlüğümüz Tarafından Basılı Materyaller Hazırlandı

17 Mayıs 2018Paylaş
a-A+


Genel Müdürlüğümüz tarafından çocuk bakım kuruluşlarında verilen hizmet kalitesini arttırmaya yönelik eğitici broşür ve kitapçıklardan oluşan materyaller hazırlandı.
Bakanlığımıza bağlı çocuk bakım kuruluşlarında sunulan bakım ve psikososyal destek hizmetinin kalitesini artırmak amacıyla basılan materyallerin personelin donanımını ve işleyişe yönelik mevcut standardı daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

İstismar ile Mücadele Rehber Kitapçığı
Çocuk bakım kuruluşlarında görev yapan personele yönelik hazırlanan İstismarla mücadele kitapçığında çocuk istismarına yönelik çalışmalar ve alanda çocukla çalışırken izlenecek yöntem hakkında bilgiler yer aldı. Konuyla ilgili uzman personel tarafından hazırlanan kitapçıkta erken ve doğru müdahalenin önemi, çocukla nasıl iletişim kurulacağı, adli süreç, çocuk izlem merkezleri, adli görüşme odaları ve koruyucu önlemler gibi başlıklarda konuyla ilgili mesleki ve teknik bilgiler aktarıldı. 
 
Mahremiyet Eğitimi Çalıştayı Sonuç Raporu
Yine çocuk bakım kuruluşlarında görev yapan personel için hazırlanan Mahremiyet Eğitimi Modülünde, çocukların gelişim dönemlerine göre mahremiyet eğitimleri, dijital mahremiyet eğitimi ve istismara mağduru çocuğa yaklaşım, çocuğa mahremiyet kazandırılması için aile ve ilgili kurumların yapması gereken çalışmalarla ilgili bilgilere yer verildi.
 
Türkiye’de Çocuklara Yönelik Koruyucu Önleyici Politikaları Değerlendirme Çalıştayı  Sonuç  Raporu
Genel Müdürlüğümüzün çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri bağlamında hazırlanan Türkiye’de Çocuklara Yönelik Koruyucu Önleyici Politikaları Değerlendirme Çalıştayı  isimli kitapçık ise ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla eşgüdüm içinde yapılan çalışmalar ve çalıştaydan elde edilen çıktılarla hazırlandı. Kitapçıkta koruyucu önleyici politikalar kapsamında yürütülen faaliyetler, mevcut durumda yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmeler ve Koruyucu önleyici politika ve programlarla ilgili öneriler hakkında kapsamlı bilgiler yer aldı.
 
Dijital Oyunlar İçin Çocuk ve Aile Rehberliği Çalıştayı Sonuç Raporu
Bakanlığımız ve diğer kurumların işbirliği ile; Çocuk ve Bilgi Güvenliği Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dijital Oyunlar İçin Çocuk ve Aile Rehberliği Çalıştayından elde edilen çıktıların yer aldığı kitapçıkta ise konuya ilişkin riskler ve çözüm önerilerini içeren bilgiler yer aldı. Bakanlığımız ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yapılan çalıştayda üzerinde çalışılan; dijital oyunların çocuklar üzerindeki olası olumsuz etkileri, dijital oyunlar üzerinden çocuk istismarının önüne geçilmesi konusunda neler yapılabileceği  ve aileleri bilinçlendirmek için neler yapılabileceği  gibi konularda  kapsamlı bilgiler verildi.
 
2017 Yılı Bülteni
Bakanlığımıza bağlı bütün il müdürlüklerine gönderilmek üzere hazırlanan 2017 yılı Bülteninde, Genel Müdürlüğümüzün 2017 yılı içinde yürüttüğü proje ve çeşitli hizmetlere ilişkin bilgilere yer verildi. Kitapçıkta Genel Müdürlüğümüz çocuk alanında yürüttüğü temel hizmetlere ilişkin bilgilerin yanı sıra 2017 yılında yapılan, proje, aktivite, sportif faaliyet, yarışma gibi pek çok çalışmaya ilişkin bilgiler fotoğraflı olarak aktarıldı.
Genel Müdürlüğümüzün çocuk alanına ilişkin akademisyenler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalardan elde edilen bilgiler ışığında hazırlanan kitapçıkların bütün illerde konuyla ilgili görev yapan personel tarafından standardın daha da yükseltilmesi ve çalışanların donanımına katkı sağlaması için rehber kaynak olarak kullanılacak.

İlgili kitapçıklara linkten ulaşabilirsiniz..

Haberin Fotoğrafları