Gençlerimizin İstihdamına Yönelik Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulda Kabul Edildi

Kurum bakımından ayrılan gençlerimizin istihdamında yapılan iyileştirmelere yönelik Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi. 2828 Sayılı Kanunun Ek 1 Maddesinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de  yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
 
İl Tercihleri Dikkate Alınacak
Yasa tasarısının hayata geçirilmesiyle Bakanlığımızın sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerin 18 yaşını doldurdukları, korunma, bakım ve tedbir kararlarının sona erdiği tarihten itibaren, 5 yıl içinde başvuru yapmaları halinde, hak sahibi oldukları onaylanırsa talepleri Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Hak sahiplerinin atamaları il tercihleri dikkate alınarak, kura usulü ile yapılacak ve işe yerleştirmede öncelik sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilecek.

Bu kapsamda daha önce ataması yapılan ve görevde bulunanlar, kurumlarının kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, tasarının yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ibraz ettikleri unvanlara atanacak.
 
Başvuru Süresi 5 yıla çıkarıldı
Kurum bakımından ayrılan gençlerin desteklenmesi için 2828 Sayılı Kanunun Ek 1 Maddesine getirilen değişiklik teklifi ile bazı yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

Önerilen değişiklik ile  18 yaşını doldurdukları ve korunma, bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde Bakanlığa başvurma koşulu, 5 yıl olarak düzenlenecek. Ayrıca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahibi olanlardan daha önce istihdam hakkından yararlanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  beş yıl içerisinde Bakanlığa başvurarak istihdam hakkından yararlanabilecekler.
 
Yılda 3 Atama
Halen yılda bir defa yapılmakta olan atama işleminin, yılda en az üç defa yapılması getirilen değişiklikler arasında.

Yürürlükteki  kanunda lise ve üzeri mezunu olan hak sahiplerinin KPSS sonuçlarına göre yapılan atamaları, yeni düzenlemeyle birlikte tüm öğrenim düzeyleri için il tercihleri de dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak.
 
Öğrenim Durumuna Uygun Atama
Yine yürürlükteki kanunda lise ve üzeri mezunu olan hak sahiplerinin memur kadrolarına; ilkokul ve ilköğretim mezunlarının ise yardımcı hizmetler kadrosuna atamaları yapılırken; yeni düzenleme ile kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmaları sağlanmış olacak.

Ayrıca 2828 sayili Kanunun Ek 1. Maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar, Kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlara atanabilecek.

 
 


Sonraki Sayfa: Halter Şampiyonu Sporcularımız Genel Müdürümüzü Ziyaret Etti

Önceki Sayfa : "Faillerin hak ettiği cezayı alması çok önemli"