Gençlerden Genel Müdürümüze Teşekkür Ziyareti

7 Şubat 2018Paylaş
a-A+

Sosyal Hizmet Modelinden faydalanan ve istihdam edilerek işe yerleştirilen bir grup gencimiz, Genel Müdürümüz Dr. Selahattin Güven’i makamında ziyaret etti. Kurum bakımından ayrılan gençlerin desteklenmesine yönelik 2828 sayılı kanunun Ek 1. Maddesinde yapılacak değişiklik teklifi için teşekkür ziyaretinde bulunan gençler, yeni yasal düzenlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Görüşmede, yapılan iyileştirmelerin gençlere kurum bakımı sonrasında hayatlarını planlama konusunda getirdiği kolaylıklar ele alındı.

Kurum bakımından ayrılan gençlerin desteklenmesi için 2828 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesine getirilen değişiklik teklifi ile bazı yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

Önerilen değişiklik ile  18 yaşını doldurdukları ve korunma, bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde Bakanlığa başvurma koşulu, 5 yıl olarak düzenlenecek. Ayrıca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahibi olanlardan daha önce istihdam hakkından yararlanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  beş yıl içerisinde Bakanlığa başvurarak istihdam hakkından yararlanabilecekler.

Halen yılda bir defa yapılmakta olan atama işleminin, yılda en az üç defa yapılması getirilen değişiklikler arasında.

Yürürlükteki kanunda lise ve üzeri mezunu olan hak sahiplerinin memur kadrolarına; ilkokul ve ilköğretim mezunlarının ise yardımcı hizmetler kadrosuna atamaları yapılırken; yeni düzenleme ile kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmaları sağlanmış olacak.

Ayrıca 2828 sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinde 19.02.2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında, kamuda istihdam edilenlerden öğrenim durumlarına uygun kadrolarına atanamamış olanların, kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, öğrenim durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılabilecek.

Haberin Fotoğrafları