ANKA Temel Personel Eğitimi Başladı

Anka Temel Personel Eğitim Programı Ankara’da başladı. Açılışa Norveç Büyükelçiliği Müsteşarı Kristin Melsom, Uluslararası Göç Örgütü  Göçmen Destekleme Birimi Program Yöneticisi Evan Mcdougall, akademisyenler ve Bakanlığımız çalışanları katıldı. 
 
Program Merkezlerdeki Çocuk ve Ailelerine Uygulanıyor
 
Genel Müdürümüz Dr.  Selahattin Güven açılışta yaptığı konuşmada, Çocuk Destek Merkezlerinin suç mağduru, suça sürüklenen, sokakta yaşayan ve refakatsiz sığınmacı çocuklara hizmet verdiğini hatırlatarak, Anka Çocuk Destek Programının bu merkezlerde kalan çocuklara ve ailelerine yönelik hazırlandığını söyledi.

Tüm Çalışanlar Eğitim Aldı
 
Merkezlerde görevli tüm meslek elemanlarının eğitimleri tamamladığını belirten Genel Müdürümüz, programın uygulama aşamasında çalışanlar arasında ortak bir anlayış ve yaklaşımın  ön plana çıktığını söyledi. Merkezlerde görevli tüm personelin desteklenmesi ve eğitimlerin standartlaştırılması amacı ile Anka programının bir bileşeni olarak Anka Temel Personel Eğitim Programı geliştirildiğini ifade eden Güven, programın 12 farklı modülden oluştuğunu söyledi.
 
Eğitimlerle Hizmet Kalitesi Artıyor
 
Genel Müdürümüz Güven konuşmasına şöyle devam etti: “Bakanlığımızın tüm hizmet biriminlerinde görev yapan ve özveriyle çalışan her bir personel bizim için çok kıymetlidir. Ürettiğiniz işin, ortaya koyduğunuz emeğin ve insanüstü gayretlerin farkındayız ve hepinize bunun için ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.
Değerli katılımcılar düzenlenen eğitimlerin hizmet kalitesinin artırılmasının yanında kişisel gelişiminize de katkı vereceğini unutmayınız. İnteraktif katılımın esas alındığı bu eğitimlerden öğrendiklerinizi lütfen kuruluşlarınızda uygulayınız.
Değerli mesai arkadaşlarım; her bir çocuk için hizmet üretirken multi-disipliner çalışma metodu esas alınarak çalışılması gerektiği, çocukların sorumluluğu tek bir çalışanımıza ait olmadığının unutulmaması hususu gözönüne alınarak çocuk hakkında karar süreçlerine tüm o çocuğa hizmet sunan sınırlar ve sorumluluklar çerçevesinde personellerin katılması hususunu lütfen gözardı etmeyiniz. Bu doğrultuda yapılan eğitimin başarılı, amaca hizmet eden ve çocuklara yönelik yapacağımız çalışmalar açısından hayırlara vesile olmasını diliyor hepinize teşekkür ediyorum. “
 
Bundan önce 4 etapta yapılan Temel Personel Eğitimlerinde toplamda 1900 personele eğitim verildi. Bugün başlayan eğitimde  Ankara, Adana, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Kocaeli, Kırşehir, Kırıkkale, Burdur, Konya ve Mersin İllerinde hizmet veren ÇODEM' lerde çalışan 487 personel eğitim alacak. 4 grup halinde, 4 hafta sürecek eğitimlerle birlikte merkezlerde görevli tüm personelin eğitimlerinin tamamlanması planlanıyor.
 
Çocuk Destek Merkezleri
 
Suç mağduru, suça sürüklenen, sokakta ve risk altında bulunan çocuklara özgü Çocuk Destek Merkezleri  bu çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini ve diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere hizmet veriyor.

 

Sonraki Sayfa: Genel Müdürümüz Sivas ve Yozgat’ta İncelemelerde Bulundu

Önceki Sayfa : “Çocuk Gözüyle Paylaşmak”