0-6 Yaş Grubu Çocukların Aile Odaklı Hizmetlerden Yararlandırılması Bölge Toplantısı Ankara'da Yapıldı

17 Ağustos 2018Paylaş
a-A+


0-6 Yaş Grubu  Çocukların Aile Odaklı Hizmetlerden Yararlandırılması Bölge Toplantısı Ankara’da Yapıldı

“0-6 yaş grubu çocukların aile odaklı hizmetlerden yararlandırılmasına ilişkin bölge toplantısı” Ankara’da yapıldı. Genel Müdürümüz Dr. Selahattin Güven başkanlığında yapılan toplantı Batı Marmara Bölgesi İlleri olan İstanbul,  Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir ve Çanakkale’den temsilciler,  Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç ve ilgili daire başkanlığında görev yapan meslek elemanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Söz konusu İllerde çocuk hizmetlerinden sorumlu İl müdür yardımcıları, kuruluş müdürleri ve koruyucu aile birim sorumlularının yer aldığı toplantıda, aile odaklı hizmetler ekseninde yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Genel Müdürümüz Selahattin Güven toplantıda yaptığı konuşmada Bakanlığın korunma ihtiyacı bulunan çocuklara yönelik temel hizmet politikasının çocukların kuruluş bakımına alınmadan aile odaklı hizmet modellerinden yararlandırılması olduğunu belirterek, yapılan mesleki çalışmalara rağmen, ebeveynleri, akrabaları ve koruyucu aile hizmetinden faydalandırılamayan çocukların ise, aile odaklı hizmetlerden yararlandırılana kadar geçici süreliğine kuruluş bakımına alındığını söyledi.

 Korunma ve bakıma muhtaç çocuklara yönelik toplu bakım modeli hizmet veren kuruluşların 2017 yılı haziran ayı itibariyle kapatıldığını hatırlatan Genel Müdürümüz, hali hazırda kurum bakımı altında bulunan çocukların bakımının ev tipi kuruluşlarda yapıldığını ifade etti.  

Genel Müdürümüz Güven şöyle devam etti: “özellikle küçük yaş gurubu çocuklara özbakım becerilerinin kazandırılması ve temel güven duygusunun geliştirilmesi çok önemli bir süreç ve büyük öneme sahip. Bu bağlamda, Bakanlık olarak 0 – 3 yaş gurubu çocuklar öncelikli olmak üzere 0 – 6 yaş  gurubu çocuklar için  kuruluş bakımının sonlandırılması hedeflemekteyiz.”

Toplantıda Kahramanmaraş’ta 0-6 yaş grubu çocuklara ilişkin olarak yürütülen başarılı çalışmalar da ele alındı. Kahramanmaraş İl Müdür yardımcısı 0-6 yaş grubu çocukların tamamımın aile yanına yerleştirildiğini ve bu yaş gurubu için kuruluş bakımını sonlandırıldığını belirterek, uygulama örnekleri ve yürütülen çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgi verdi. Toplantıda İllerin bu konudaki mevcut durum ve planlamaları ile çevre İllerle aralarında Koruyucu Aile Çocuk Eşleştirilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Genel Müdürlüğümüz Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında gerekli hallerde iller arası koruyucu aile çocuk eşleştirmesinin yapılmasına da imkan sağlaması amacıyla İllerin birbirine yakınlık durumuna göre 10 bölge oluşturuldu. Bu kapsamda İller arası eşgüdüm ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Bölge Toplantılarının yapılması uygun bulundu. Bugüne kadar; Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun, Rize, Afyonkarahisar ve Ankara’da çevre illerin katılımıyla yedi bölge toplantısı gerçekleştirildi.  Yıl sonuna kadar,  üç bölge toplantısının daha yapılması planlanıyor.