Sosyal Kültürel ve Sportif Etkinliklere Katılım

Korunma ve bakım altında bulunan (kuruluş bakımında, sosyal ve ekonomik destekle aile yanında ve koruyucu ailede olan) ve 2015 yılı ocak-aralık dönemi sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlere katılan çocuklara ilişkin bilgileri içeren tablonun ilgi gereği Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu tablonun çocukların yıl içinde katıldıkları bütün etkinlikler göz önünde bulundurularak İl Müdürlükleriniz koordinesinde bütün kuruluşlarca excel formatında doldurulması, her kuruluşça doldurulan tablonun eksiksiz olarak İl Müdürlüğü aracılıyla 24.12.2015 tarihi mesai bitimine kadar yazıyla ve elektronik ortamda egitimtdh@aile.gov.tr. adresine gönderilmesi


EKLER :
1 Tablo(Sosyal-Kültürel ve Sportif Etkinliklere Katılım)

Yazı