2018 Yılı Gençlik Kamplarına İlişkin Duyuru

19 Nisan 2018Paylaş
a-A+

Genel Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 25.02.2013 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü gereği, kuruluşlarımızda korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın gençlik kamplarından yararlanmasına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2018 yılı doğa ve deniz kampları, Çanakkale kampları ve Hatay-Osmaniye kamplarına ilişkin Genel Müdürlüğümüze ayrılan kontenjanlar ekte sunulmuş olup, İl Müdürlüklerinizce uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

Başvuruların, her kamp dönemi için belirtilen hususlara uygun olarak, yaş ve cinsiyet dikkate alınarak yapılması, Önceki yıllarda bu kamplara katılmamış çocuklara öncelik verilmesi ve azami sayıda çocuğun kamplardan faydalandırılması,  Doğa ve deniz kamplarında her kamp döneminde en fazla iki personel refakat edeceğinden ve refakat edecek personel haricinde (şoför vb.) konaklama imkanı sağlanmadığından kamp yerine ulaşımın buna göre planlanması, Hatay deniz kamplarına her dönem için il bazında en az 10 çocuk katılması halinde ulaşımın istenirse araç ve Şoför ile planlanması, Osmaniye doğa kampı 1. Dönem için il bazında en az 10 çocuk katılması halinde ulaşımın istenirse araç ve Şoför ile planlanması, Çanakkale kampları 1. Dönem, 2. Dönem ve 4. Dönem için il bazında en az 10 çocuk katılması halinde ulaşımın istenirse araç ve Şoför ile planlanması, Kamp yerlerine ulaşımın; kampın ilk günü saat 07:00 ila 21:00 arasında kamp merkezinde olup kampın son günü 21:00' dan sonra veya ertesi gün öğle 12:00'e kadar kamptan ayrılacak şekilde yapılması, Her kamp yeri ve dönemi için refakat edecek personel belirlenirken kampa katılacak çocukların cinsiyetlerinin mutlak surette göz önünde bulundurulması ve çocukların sorumluluğunu alabilecek, çocuklarla birebir çalışan meslek elemanı tercih edilmesi ve kamp süresi boyunca yapılacak olan aktivite ve gezilerin verimli bir şekilde devam edebilmesi için kamp kurallarına uyulmasının sağlanması, Kampa katılacak olan çocuklara ve personele ait onaylı listenin gidilecek yerin kamp sorumlusuna teslim edilmek üzere yanlarında bulundurulması, Başvurulan ve başvurusu onaylanan kamp yerlerine ciddi bir mazeret olmadıkça mutlak surette katılımın sağlanması ve katılım sağlanmayacağı durumlarda katılmama nedeninin kamp tarihinden 10 gün öncesinde resmi olarak bildirilmesi,  Her kamp dönemi için hazırlanan başvuru formlarının ayrı ayrı doldurulması ve başvuru süresi içinde gönderilmesi, (Başvuru süresinden sonra gönderilen başvuru formları dikkate alınmayacaktır.). Kamplara ilişkin detaylı bilgiye www.genclikkamplari.gsb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. 

Bu kapsamda İl Müdürlükleri tarafından yapılan başvurular Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilecek olup Kuruluşlarca gönderilen başvuru formları dikkate alınmayacaktır. Başvuruların aynı dönemlere ve yerlere yoğunlaşması halinde kamp döneminde ve yerinde değişiklik yapılabilecektir. 

Söz konusu kamplara ilişkin başvuru formlarının 04 Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar chgmegitim@gmail.com adresine gönderilmesi ve başvuru sonuçlarının web sitesinden takip edilmesi hususlarında; 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.