Çocuk Hakları Daire Başkanlığı

Çocuk Hakları Daire Başkanlığının Görevleri Şunlardır; 

1. Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek,
2. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin uygulanması ve izlenmesinin koordinasyonunu sağlamak,
3. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ek ihtiyari protokollerin (Çocuk Satışı, Pornografisi ve Fahişeliği Ek İhtiyari Protokolü, Çocukların Silahlı Çatışmalara Dâhil Edilmelerine İlişkin Ek İhtiyari Protokol ile bundan sonra imzalanacak olanlar) uygulanması ve izlenmesinin koordinasyonunu sağlama,
4. BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 44. maddesi gereğince 5 yılda bir periyodik gelişim raporlarını hazırlamak,
5. Çocuk hakları kapsamında faaliyetler düzenlemek ve sonuçların ulusal düzeyde uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek;

a) 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Kapsamında Ulusal Çocuk Forumu Düzenlemeleri,
b) Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri Çalışmaları,
c) Sosyal Uyum Programı,
d) Çocuk Danışma Kurulu Toplantıları,
e) 81 İlimizde Çocuk Hakları Akran Eğitimleri Uygulamaları,
f) Çocuk Haklarına İlişkin Her Yıl Afiş, Broşür ve Kitapçık Basımı ve Tüm Türkiye’de Dağıtımı,
g) 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Kapsamında Yapılan Çalışmalar.

Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Belgeleri

1-Avrupa Konseyi Rehber İlkeler

2-Avrupa Konseyi Sözleşmeleri

3-Avrupa Konseyi Strateji Belgesi

4-Avrupa Konseyi Tavsiye Kararları

5-Çocuk Katılımı Değerlendirme Aracı

Çocuk Haklarına İlişkin BM Belgeleri

1-Bireysel Bildirim Protokolü

2-BM Rehber İlkeler

3-Çocuk Hakları Sözleşmesi

4-Çocuk Satışı, Fahişeliği ve Pornografi İhtiyari Protokolü

5-Periyodik Raporların Şekli Ve İçeriğine İlişkin Genel Esaslar

6-Silahlı Çatışmalar İhtiyari Protokolü

Ulusal Çocuk Hakları Raporları

1-Çocuk Satışı, Fahişeliği ve Pornografisine İlişkin Ülke Raporu

2-Silahlı Çatışmalar İhtiyari Protokolü

3-Sonuç Gözlemleri

4-Ulusal İkinci ve Üçüncü Rapor

5-Ulusal İlk Rapor

6-Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı

Yayınlar