Sıkça Sorulan sorular

 


KORUNMA VE BAKIM ALTINDA YETİŞEN KİŞİLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İŞE YERLEŞTİRİLMELERİNDE YAPILAN YASAL DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULARIN AÇIKLAMALARI
 
 
Soru- Korunma ve Bakım Altında Yetişen Kişilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamına Yönelik Yasal Değişiklik Nedir?
 
Korunma ve bakım altında yetişen kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağlayan 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde, 6518 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Kanun değişikliği sonrasında hazırlanması gereken yönetmelik (Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik) 12.06.2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 
Soru- Yapılan Değişikliğe Göre Kimler Hak Sahibi Olabilir?
 
Kanunda yapılan değişiklikle bir kişinin hak sahibi olabilmesi için;
 
 • Hakkında alınmış olan korunma/bakım tedbiri kararının reşit oluncaya kadar devam etmesi ve bu süre zarfında sosyal hizmet modellerinden yararlanması,
 
 • Fasılalı olsa bile korunma ve bakım altında olduğu sürenin 2 yıldan az olmaması gerekmektedir.
 
Örneğin 22.09.1996 doğumlu bir kişi 01.10.2012 tarihinde korunma ve bakım altına alınsa ve sosyal hizmet modellerinin birisinden reşit oluncaya kadar faydalansa, reşit olduğu tarihte korunma/bakım tedbiri kararı sona erdiğinden, korunma ve bakım altında geçen toplam süre 2 yıldan az olduğu için istihdam hakkından yararlanamayacaktır.
 
 
Soru- Kanunda Yapılan Değişiklikten Önce Korunma ve Bakım Altına Alınan Kişilerin Bu Kanunda Aranılan Şartları Taşıması Gerekir Mi?
 
 
 • Kanunda yapılan değişiklikten önce (19.02.2014 tarihinden önce) korunma ve bakım altına alınan kişilerden; değişiklik tarihinden sonra reşit olanların yukarıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
 
 • Değişiklik tarihinden önce reşit olanların ise önceki Kanunda aranılan reşit oluncaya kadar korunma ve bakım altında bulunma ve belirtilen sosyal hizmet modellerinin birisinden yararlanma şartını taşıyor olması yeterlidir. Bu kişilerde en az 2 yıl süre ile korunma ve bakım altında kalmış olmak şartı aranmaz.
 
Soru- Kamu Kurumlarına Yerleştirme İşlemi KPSS’ye Göre mi Olacak?
 
 
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına istihdamda lisans, ön lisans ve lise ve dengi mezunlarının KPSS sınavına girmeleri gerekmektedir. Öncelikle lisans, ön lisans ve lise ve dengi öğrenim durumunda olan kişiler için memur kadrosu ayrılacak, tercihleri alındıktan sonra KPSS puanlarına göre uygun tercihlerine atamaları yapılacaktır.
 
 • Bu öğrenim durumunun dışında kalan ilkokul ve ilköğretim mezunları için kalan kadro sayısınca hizmetli kadrolarına atama yapmak üzere kura çekilecektir.
 
 
Soru- Bu Yıl Yapılacak Olan Atama İşlemlerine Kimler Müracaat Edebilecektir?
 
 
 • Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi 3 üncü fıkrası gereği 2014 yılında yapılacak olan atanma işlemlerine, Yönetmeliğin yayım tarihinden (12.06.2014) önce Form-A belgesi düzenlenmiş ve Genel Müdürlükçe kabul edilmiş olanlar başvurabilecektir.
 
 • Form-A belgesi (12.06.2014) tarihinden sonra düzenlenenler 2015 yılında yapılacak olan atanmalara başvurabilecektir.
 
 
Soru- Atanmak İçin Yapılacak Tercih İşlemleri ile Kura Başvuruları Ne Zaman ve Nerede Olacaktır?
 
 
 • Kanundan yararlanacak kişilerin atanma işlemleri Devlet Personel Başkanlığınca gerçekleştirilecektir. Devlet Personel Başkanlığı ile ÖSYM arasında yapılan protokol gereği belirlenecek bir tarihte korunma ve bakım altında yetişmiş kişiler için hazırlanacak olan yerleştirme ve tercih kılavuzuna göre adaylar tercihlerini yapıp başvuruda bulunacaktır.
 
 • Kura işlemi içinse benzer bir yol izlenilecektir.
 
 • Tercihlerin hangi kuruma yapılacağı ya da kura başvurusunun nasıl yapılacağı ve yerleştirme tarihleri Devlet Personel Başkanlığınca belirlendiğinde Genel Müdürlüğümüz web sayfasından ilgililere duyurulacaktır. Ayrıca tercih ve kuraya başvuru sırasında il müdürlüklerinde oluşturulacak olan rehberlik biriminden destek alınabilecektir.
 
Soru- Kanunun Tanıdığı İstihdam Hakkından Kaç Sefer Yararlanılabilinir?
 
 • Söz konusu Kanunla tanınan istihdam hakkından bir sefer yararlanılabilir.
 
 •  Her ne suretle olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmiş ve halen çalışmaya devam edenler istihdam hakkını kullanmış sayılır.
 
 • Daha önce Kanundan doğan istihdam hakkından yararlanmış ancak 19.02.2014 tarihinden önce çalıştığı işten ayrılmış olanlar son kez söz konusu istihdam hakkından yararlanabilmek için Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
 
 • Kanun değişikliğinden önce istihdam edilmiş ancak 19.02.2014 tarihinden sonra çalıştığı işten ayrılanlar ise istihdam hakkını kullanmış sayılacağından yeniden bu Kanundan faydalanarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilemeyecektir.