Yatırım İhtiyaç Programı Çalıştayı Elazığ’da Yapılıyor

Korunma ve bakım altındaki çocuklarımızın yaşadığı çocuk evleri siteleri hizmet binalarına yönelik Yatırım İhtiyaç Programı Çalıştayı Elazığ’da yapılıyor.

İki gün sürecek çalıştaya Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Bilir, taşra teşkilatımızdan tip proje uygulanan kuruluş yöneticileri, Bakanlığımız Destek Hizmetleri Başkanlığından mühendis ve mimarlar ile Genel Müdürlüğümüz uzmanlarından oluşan 25 kişi katılıyor.

Eğitim programı ile Genel Müdürlüğümüzce yapılan saha ziyaretlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilerek ihtiyaç programının revize edilmesi amaçlanıyor.

Oluşturulacak yeni ihtiyaç programı ile hizmet birimlerinin daha fonksiyonel olması ve kuruluşların daha etkin kullanılmasıyla birlikte  giderlerin de minimize edilmesi hedefleniyor.

Bilindiği gibi korunmaya ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı temel hizmet kuruluşlarımız; 5-8 çocuğun bir arada kaldığı ev birimleri şeklindeki Çocuk Evleri ile aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan Çocuk Evleri Siteleridir.

Genel olarak çocuk evleri kiralama yöntemi ile temin edilirken, Çocuk Evleri Siteleri yatırımlar içerisinde inşa edilmektedir. Hâlihazırda 28 kadar çocuk evleri sitesi kamu yatırım programına alınmış bulunmaktadır. Yapılan yatırımlar Bakanlığımızın bakım politikası doğrultusunda oluşturulmuş “İhtiyaç Programı”  doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Çocuk evleri sitesi tip projeleri; Çocuk Yaşam Evleri (0-6 Yaş), Çocuk Yaşam Evleri (7-18 Yaş) ve İdari Bina olmak üzere toplam üç farklı binadan oluşuyor.


 


Sonraki Sayfa: Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti Eğitimi Antalya’da Yapılıyor

Önceki Sayfa : Aile ve Çocuk Dostu Dizilere Teşvik