“Çocuk Bakım Kuruluşlarına Yönelik Öz Değerlendirme Raporlarının Değerlendirilmesi Çalıştayı”

"Öz Değerlendirme Sisteminin Uygulanması Projesi” Bolu’da başladı. Çocuk bakım kuruluşlarının  kalite hedeflerine ulaşma düzeyinin yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalıştay, Genel Müdürlüğümüz Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığının  koordinasyonu, UNİCEF’ in teknik desteği ve İç Denetim Birimi Başkanlığının danışmanlığında gerçekleştirildi.
 

Çocuk bakım kuruluşlarının 2015 yılı öz değerlendirme raporlarının değerlendirildiği çalıştayda iyileştirilmelerin planlanması ve yürütülmesi ile ilerlemenin gözlemlenmesi, kuruluşlar ve iller arasındaki bakım kalitesinin karşılaştırılması ve ülke düzeyinde iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik konular görüşülecek.
 

Öz Değerlendirme kapsamında kuruluş yöneticilerinin; kalite hedeflerini gerçekleştirmek için izledikleri yolu değerlendirmeleri, beyan ettikleri bilginin doğruluğunu destekleyecek kanıt sunmaları, geliştirilmesi gereken alanları belirleyerek bu gelişimi nasıl ve ne zaman gerçekleştireceklerini planlamaları, hizmetlerini kendi değerlendirmeleri doğrultusunda puanlamaları da  içeren çalışmalar yapıldı.
 

Öz Değerlendirme Raporlarının Değerlendirilmesi  çalıştayında Öz Değerlendirme Sistemi Kapsamında Yürütülen Çalışmaların, Karma Yöntem Metodolojisine dayalı olarak niceliksel ve niteliksel verilerin bütünleştirilmesi ile il bazında ve kuruluş hizmet türüne göre  değerlendirilmesi yapılıyor.  Çalışma sonucunda Genel Müdürlüğümüz hizmet alanı kapsamında faaliyet gösteren Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezleri ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezlerine bağlı Çocuk Evlerinde sosyal bakım hizmetlerinin kanıta dayalı olarak değerlendirilmesi, çocuk bakım hizmetlerindeki politika ve planlamaların geliştirilmesine yön vermesi hedefleniyor.  
 

Öz Değerlendirme  Raporunun değerlendirilmesi çalışmaları Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Tarık Tuncay’ın danışmanlığında; Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığından; Daire Başkanı Ahmet Aydınbelge, birim sorumluları Gülay Türk, Betül Özdüzen Teker, Sosyal Çalışmacı Mualla Kurt, Bilgisayar İşletmeni Ayşe Yılmaz Özüner ile Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri  Daire Başkanlığından  Birim Sorumlusu Ergin Balcı , Denetim Hizmetleri Başkanlığından ; Başkan Yardımcısı Baş Denetçi Macide Öztürk, Denetçi Mehmet Kuşluay, Denetçi Yardımcısı İbrahim Gökçe, Keziban Sinem Peynirci ve  Ayşe Ulucay ile Öz Değerlendirme Eğiticisi Psikolog Avni Okay(Diyarbakır),  İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, Öğretmen İbrahim Mete Kaplan (Erzurum), SHM  Müdürü İrfan Uzuner, Sosyal Çalışmacı Eylem Aydun (Kastamonu), Sosyal Çalışmacı Tahir Sözen , Psikolog Cüneyt Özdemir (Konya), Öğretmen Onur İlhan(Manisa), Sosyal Çalışmacı Berat Karabulut ,Çocuk Gelişimci Sinem Bıyıklı (İzmir) ÇODEM Müdürü Sevil Bilasa, Öğretmen Ebu Talip Yılmaz  ve Mustafa Keskin (Samsun),Öğretmen Tayfun Çolak(Trabzon) katılımıyla yürütülüyor.


 


Sonraki Sayfa: XVII. Ulusal Çocuk Hakları Forumu Başladı

Önceki Sayfa : Genç Flütist Merve Başoğlu Bulgaristan’da Birinci Oldu