ANKA Programının Refakatsiz-Sığınmacı Çocuklar İçin Uyarlanma ve Revizyon Çalıştayı Ankara'da Başladı

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ve UNICEF işbirliği ile organize edilen Anka Psiko-Sosyal Çocuk Destek Programının Revizyonu ve Refakatsiz-Sığınmacı Çocuklara yönelik uyarlama çalıştayı başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Okur, Çocuk Destek Merkezlerinin mağduriyet, suça sürüklenme, sokakta yaşama, gebelik, madde bağımlılığı gibi alanlarda yaş grupları ve cinsiyete  göre ihtisaslaştığını söyledi. Merkezlere yönelik iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi veren Okur şöyle devam etti: "Çocuk Destek Merkezlerinin hizmet kapasitesinin nitelik ve niceliğinin artırılması kapsamında halihazırda hizmet veren merkezlerin binalarının iyileştirilmesi çalışmalarının yanında yeni hizmet binaları oluşturulması çalışmalarına da devam edilmektedir.” 
 
Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanı Emin Eraslan konuşmasında; Anka Çocuk Destek Programı hakkında bilgi verdi. Çocuk Destek Merkezlerinde uygulanmak üzere hazırlanan Anka Çocuk Destek Programının hizmet verilen çocuklar için önemini hatırlatan Eraslan, programın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. 
 
Eraslan konuşmasına şöyle devam etti: "Çocuk Destek Merkezlerinde uygulanmak üzere geliştirilen Anka psikososyal destek ve müdahale programı ile hedef kitledeki her bir çocuğun yaşam becerisini zenginleştirmesini, entellektüel kapasite edinmesini, refah ve mutluluk içinde yaşam kalitesini artırmasını hedefliyoruz. Ayrıca bu programın ailesinden vatanından ayrı düşmüş refakatsiz-sığınmacı çocuklar için uyarlanması ve onlara sunulan hizmetlerin niteliğinin ve niceliğinin geliştirilmeside ayrı bir önem taşımaktadır.”
 
3 gün sürecek Çalıştayda Anka Priko-Sosyal Destek Programının Etki Analizi Çalışmalarının sonuçlarının paylaşılacak. Çalıştayda ayrıca Çocuk Destek Programında yer alan “bireysel risk değerlendirmesi”, “destekleyici ortamın bileşenleri”, “grup çalışmaları”, “bireysel danışmanlık”, “aile çalışmaları”, “destekleyici personel için yaklaşım ilkeleri” ve “krize müdahalede kurumsal yaklaşım”  başlıklı bileşenler masaya yatırılarak Refakatsiz-Sığınmacı Çocuklar için yeni bir uyarlama yapılacak.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonraki Sayfa: Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri Çalıştayı

Önceki Sayfa : Edirne'de Sosyal Uyum Eğitimi Verildi