Duyurular

5. Türkiye Yıldız Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası

5. Türkiye Yıldız Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası

3. Türkiye Badminton Şampiyonası

“ÇHGM 3. Türkiye Badminton Şampiyonası” Genel Müdürlüğümüz koordinesinde,Badminton Federasyonuyla işbirliği içinde 8-13 Haziran 2014 tarihlerinde Sakarya İlMüdürlüğümüzce organize edilecektir.

ÇHGM 4. Yüzme Şampiyonası

Genel Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarda korunma altında bulunan çocuk ve gençlerin sağlıklı ve disiplinli psiko sosyal, bilişsel ve bedensel gelişim göstermelerine;

2828 SAYILI KANUNUN EK 1. MADDESİNDEN (3413 SAYILI KANUN)

2828 SAYILI KANUNUN EK 1. MADDESİNDEN (3413 SAYILI KANUN) YARARLANARAK İŞE YERLEŞTİRİLMEK ÜZERE SIRADA BEKLEYEN LİSANS MEZUNLARINA İLİŞKİN DUYURU

2. Voleybol Şampiyonası

Genel Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarda korunma altında bulunan çocuk ve gençlerimizin takım çalışması becerilerini, disiplin anlayışlarını, bir amaç uğruna çalışma algısını geliştirmek; genç bireylerin gerçek hayata atıldıklarında toplumsal yaşama dahil olmasını kolaylaştıracak sosyal uyum becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmektedir.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 10. Halk Oyunları Şenliği

“Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 10. Halk Oyunları Şenliği” Genel Müdürlüğümüz koordinesinde Nevşehir İl Müdürlüğümüzce 2-4 Haziran 2014 tarihleri arasında Nevşehir İlinde organize edilecektir. Şenlik talimatı ve katılım formu Genel Müdürlüğümüz web sitesi duyurular bölümünde yayınlanmaktadır. İl Müdürlüklerinizce, katılım başvurusu için ekte yer alan katılım kriterleri göz önünde bulundurularak

Çocuk Destek Merkezleri (KBRM/BSRM) Arası Voleybol Şampiyonası

Genel Müdürlüğümüze bağlı korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın katılımıyla 2013 Yılı Kasım Ayında Mersin İlinde yapılması planlanan ancak 2014 yılına ertelenen "Çocuk Destek Merkezleri (KBRM/BSRM) Arası Voleybol Şampiyonası" 8-13 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenecektir. Şampiyonaya katılacak illerin ekteki talimatta iletişim bilgileri yer alan Mersin İl Müdürlüğünce oluşturulan

Kültür Köprüsü

Genel Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarda korunma altında bulunan 13-18 yaş gurubundaki çocuk ve gençlerimizin katkı ve katılımlarıyla kardeşliğin ve dayanışmanın tesis edilmesi ve iller arası kültür köprüsü inşa edilerek ülke barışına hizmet etmeyi amaçlayan “Kültür Köprüsü” isimli projenin Tokat İl Müdürlüğünce organize edilmesi planlanmıştır. Bölge elemeleri ve final bölümünden oluşacak yarışma

0-36 ve 37-72 Aylık Çocuklara Yönelik Programlar

Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu Bakanlığımızın da katkı sağladığı, “0-36 aylık çocuklar için eğitim programı” ile 37-72 aylık çocuklar için “Okul Öncesi Eğitim Programı” Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmıştır.

Yatırımların İzlenmesi

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait 2014 Yılı Yatırım Programındaki alt projeler

Çocuk Bakım Kuruluşları İçin ÖZ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Tanıtım Toplantısı

Çocuk bakım kuruluşları yöneticilerinin, kuruluşta sunulan bakım hizmetlerinin kalitesini, hizmetten yararlanan çocuklar, aileleri, çalışanlar ve ilgili diğer tarafların katılımı ile değerlendirmesine imkan veren “Özdeğerlendirme Sistemi Tanıtım Toplantısı” Sayın Bakanımız Ayşenur İSLAM’ın katılımıyla 25.02.2014 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Çocukların Eğitim Durumları

Korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın öğrenim durumları excel formatında yayınlanan aşşağıdaki ekli tabloların çocukların kayıtlarının bulunduğu il müdürlüğünüz ve bağlı kuruluşlarca doldurulması, doldurulan tabloların il müdürlüğünüz koordinesinde her kuruluştan alınarak eksiksiz olarak 31.01.2014 tarihi mesai bitimine kadar yazıyla ve elektronik ortamda (egitimtdh@aile.gov.tr)

İL MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE (İnşaat Ödenekleri hk...)

2014 Yılı Yatırım Programında Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı alt projelerin (inşaatlar) 2014 yılı ödeneklerinin planlanması çalışmalarında kullanılmak üzere; il özel idaresine aktarılan (mevcut) ödenekler, yapılan harcamalar, kalan ödenek ile irtibat kurulacak ilgili İl Müdür Yardımcısının iletişim bilgilerini içeren ekli tablonun doldurularak, yazı ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİNİN DİKKATİNE

Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin Çocuk Evinin İşleyişine İlişkin Esaslar başlıklı 5. Bölümünün 23.Maddesinde;

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü İlgili Taşra Birimlerinin Dikkatine

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilgili taşra birimlerinin dikkatine….. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2014 Mali Yılında da taşra birimlerimizin ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasında, tahsis edilen ödeneklerin etkin, verimli ve zamanında kullanılmasında azami hassasiyet gösterilecek olup, bu amaçla düzenlemeler yapılmaya devam edilmektedir. Birimlerimizin de ihtiyaçlarını belirlerken ve harc

2013 Yılında Harcanamayacak Ödeneklerin İl Özel İdaresine Aktarılması

24 Aralık 2013 2013 Mali Yılı içerisinde; Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki kuruluşlara veya İl Müdürlüklerine 06.1 Mamul Mal Alımları, 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri, 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ekonomik kodundan gönderilen ödeneklerin; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi gereğince ilgili İl Özel İdarelerine aktarılmasını uygun bulan 13.11.2013 tarih ve 418 sayılı Bakanlık M

Satranç Takımı Dağıtımı

Bakanlığımız ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı arasında 2013 Yılı Mart Ayında imzalanan İşbirliği Protokolü’nün üçüncü maddesi (a) bendi kapsamında Genel Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarda Federasyon tarafından temin edilecek materyallerle satranç odası/köşesi oluşturulması ve çocuk evlerimize birer satranç takımı verilmesi planlanmıştır.

Satranç Antrenör Eğitimi Sınav Sonuçları

Bakanlığımız ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı işbirliğinde 19-22 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya İlinde 71 ilden 162 personelimizin katıldığı “Satranç Antrenörlük Kursu” düzenlenmiştir.

ÇALIŞTAY

Bakanlığımıza bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezleri ile Çocuk Evlerinin mali iş ve işlemlerinden sorumlu personele ilişkin 02-07.12.2013 tarihleri arasında 2 Grup halinde forum ve çalıştay programı yapılması planlanmıştır.