YENİ !!! Genel Müdürlüğümüz ile TÜBİTAK arasında yapılacak olan TÜSSİDE Bilim Kampı programına ilişkin duyuru 12 Haziran 2013

YENİ !!! Genel Müdürlüğümüz ile TÜBİTAK arasında yapılacak olan TÜSSİDE Bilim Kampı programına ilişkin duyuru 12 Haziran 2013
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK’ın ortak projesi olarak olan Bilim Kampı; Kocaeli Gebze’de TÜBİTAK TÜSSİDE Tesislerinde, 5 Dönem halinde gerçekleştirilecektir.
20.05.2013 tarihli duyurumuz sonrasında Genel Müdürlüğümüze İl Müdürlüklerimiz tarafından bildirilen çocuklarımız arasında başarı sıralaması yapılmış ve Bilim Kampı Programına katılacak çocuklar ve dönemleri belirlenmiştir (Ek-1)

 • 1. Dönem :   21 Temmuz -26 Temmuz 2013    (Kamp Giriş 21.07.2013 saat 17.00)
 • 2. Dönem :   28 Temmuz-2 Ağustos  2013       (Kamp Giriş 28.07.2013 saat 17.00)
 • 3. Dönem :   25 Ağustos-30 Ağustos 2013       (Kamp Giriş 25.08.2013 saat 17.00)
 • 4. Dönem :   1 Eylül-6 Eylül 2013                    (Kamp Giriş 01.09.2013 saat 17.00)
 • 5. Dönem :   8 Eylül-13 Eylül  2013                 (Kamp Giriş 08.09.2013 saat 17.00)
            Bu bağlamda;
 1. Kamp programına katılımcı çocukların eksiksiz katılması zorunluluk arz etmektedir.
 2. Listede isimleri yer alan çocukların belirlenen dönemlerde kamp programına katılma durumlarının mutlak suretle bildirilmesi,
 3. Sözü edilen durumun İl Müdürlerimiz tarafından herhangi bir aksamaya meydan vermeden etkin takip edilmesi gerekmektedir.
 4. Kampa erken saatte giriş yapmak durumunda olan İl Müdürlüklerinin, aşağıdaki iletişim bilgileri belirtilen irtibat personeline (Nurefşan GÜL - 0 530 938 29 00) bilgi vermesi gerekmektedir.
 5. TÜBİTAK Bilim Kamp kroki bilgileri; http://www.tusside.gov.tr/index.php/leti-im-ula-m/
 6. Listede isimleri yer alan çocukların korunma kararları ve karne fotokopilerinin (0312 705 50 24) Nolu Faksa 18.06.2013 Salı tarihine kadar gönderilmesi,
 7. Çocukların Katılımcı Bilgi Formlarının (Ek-2) her çocuk için İlgili İl Müdürlüklerimizce eksiksiz doldurularak 18.06.2013 Salıgünü mesai bitimine kadar adurmaz@aile.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 8. TÜBİTAK Bilim Kampı İrtibat Personeli        : Nurefşan GÜL – 0 530 938 29 00
 9. Çocuk Hizmetleri Genel Müd.İrtibat Personeli : Armağan DURMAZ-0 312 705 53 29

 
Ek-1 TÜBİTAK BİLİM KAMPI KATILACAK ÇOCUKLAR VE DÖNEM BİLGİLERİ
Ek-2 BİLİM KAMPI KATILIMCI BİLGİ FORMU
 


Sonraki Sayfa: Çocukların Öğrenim Durumları

Önceki Sayfa : Üstün Yetenekli Bireyler Eylem Planı Çalıştayı