Tiyatro Festivali

      Korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın psikososyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler organize edilmektedir.
      Çocuklarımızın sanat yoluyla gelişimlerine ve rehabilitasyonlarına katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılında Giresun İl Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde “Tiyatro Festivali”
düzenlenecektir.
        Festival talimatı, ön başvuru formu ve katılım formu Ekte yayınlanmıştır.
       İl Müdürlüklerinizce, talimatta belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak, çocuklarımızın bireysel ve sosyal gelişimlerine önemli katkısı olacağı düşünülen bu festivale çocuklarımızın katılımının teşvik edilmesi, oyun için gerekli olan personel, araç ve gereçlerin sağlanması, festivalle ilgili görüşme ve yazışmaların Giresun İl Müdürlüğü ve tertip komitesi üyeleri ile yapılması hususlarında,


Ekler:
Resmi Yazı
Tiyatro Festivali Katilim Formu
Tiyatro Festivali On Basvuru Formu
Tiyatro Festivali Talimatnamesi