İl Müdürlüklerinin Dikkatine Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Kurumsal Yerler ve Nüfus

        Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'ndan alınan ilgi yazıda, Resmi İstatistik Programına göre il, ilçe, bucak ve köy nüfusları ile nüfusa ilişkin temel niteliklerin (yaş ve cinsiyet yapısı, medeni durum, eğitim durumu, göç) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) veritabanındaki bilgiler ile kamu kurumlarından alınan kayıtlar esas alınarak yılda bir kez yıl sonu itibariyle açıklanmakta olduğu, yerleşim yeri nüfuslarının, ADNKS'nden alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplandığı belirtilmektedir.
        Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edilmektedir.
        Dolayısıyla, yerleşim yerleri nüfuslarmın sağlıklı olarak hesaplanabilmesi için kurumsal yerlerde kalan nüfus büyük önem arz etmektedir.
        Bu kapsamda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Ulusal Adres Veritabanı'ndaki kurumsal adreslerin güncelliğinin sağlanması ve bu kurumlarda kalan nüfusun belirlenebilmesi için TÜİK Bölge Müdürlükleri tarafından;
        - Ol Eylül - 30 Kasım 2016 tarihleri arasında Kurumsal Yerler Adres Veritabanı Güncelleme Çalışması ile,
        - Ol - 21 Aralık 2016 tarihleri arasında ise kurumsal yerlerde kalanların T.C. kimlik numarası bazında bilgilerinin alınacağı Kurumsal Nüfus Belirleme Çalışmasının yapılacağı bildirilmektedir.
        Söz konusu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi  için Genel Müdürlüğümüze bağlı taşra teşkilatları tarafından TÜİK Bölge Müdürlüklerine gerekli desteğin sağlaması konusunda gereğini rica ederim.