İl Müdürlükleri Ve Sosyal Hizmet Merkezleri Personelinin Dikkatine

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak yapılan  “İl Müdürlüklerinde Evlat Edinme Hizmetini Yürüten Sosyal Çalışmacılara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı” ve “SED Hizmetini Yürüten Meslek Elemanlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı”na katılan personelin harcırahları Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinden İl Müdürlükleri emrine gönderilecek ödenekten karşılanacaktır. Bu nedenle ödenek  taleplerinin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığından talep edilmesi gerekmektedir.