Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezlerinin Dikkatine 2017

Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin Çocuk Evinin İşleyişine İlişkin Esaslar başlıklı 5. Bölümünün 23.Maddesinde yer alan limitler yeniden değerleme oranı ile güncellenmiş olup 2017 yılında aşağıdaki limitlere uyulması sağlanacaktır.
Çocuk Evleri Yönetmeliğinin 23. Maddesinin;
 (1). Fıkrasındaki rakam;  bir çocuk evi için kira+yakıt+aidat+elektrik+su gideri aylık 1.378,66 TL,
 (2). Fıkrasındaki rakam;  bir çocuk evi için telefon gideri aylık 55,15 TL,
 (3). Fıkrasındaki rakam;  bir çocuk için iaşe-ibate gideri aylık 367,84 TL  olarak belirlenmiş olup             2017 yılında Çocuk Evleri için ödenek talep edilirken gerekli hesaplamaların bu limitler dahilinde yapılması hususu;
Önemle duyurulur. 02.01.2017