Antalya İlinde Yapılacak Olan 4. Etap Anka Temel Personel Eğitimi

Anka Çocuk Destek Programı çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren Çocuk Destek Merkezlerinde görev yapan personelin desteklenmesi, eğitimlerin standartlaştırılması ve değişen şartlara göre kendini yenileyebilecek bir modüler sisteme geçilmesi amacı ile geliştirilen Anka Temel Personel Eğitim Programının 4. etap eğitimlerinin, Antalya ilinde 1.grup 13-19 Kasım 2016, 2. grup 20-26 Kasım 2016, 3. grup 27 Kasım- 3 Aralık 2016, 4.grup 4-10 Aralık 2016 tarihlerinde (yol dâhil),  dört grup şeklinde yapılması 07.11.2016 tarihli ve 116683 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

1, 2 ve 4. Grup eğitimler Antalya İlinde bulunan Club Hotel Sera’da 3. Grup eğitim Porto Bello Hotel Resort & Spa’da gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılacak personel iki kişilik odada konaklama yapabilecek olup otellerin oda kapasiteleri nedeniyle refakatçi kabulü yapılmayacak ve katılımcıların ulaşımı ve otel transferleri firma tarafından kişilerle iletişime geçilerek sağlanacaktır. 

Resmi onay ve katılımcı listeleri ektedir.